VesEco asiantuntijapalveluita vesi- ja jätevesilaitoksille

VesEco on vesi- ja ympäristötekniikan konsultointi ja suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut kunnallisten ja teollisten vesi- ja jätevesilaitosten prosessien tehostamissuunnitteluun, laitosten saneeraussuunnitteluun sekä näihin liittyviin hankintojen suunnitteluun ja kilpailutukseen. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita mm. ympäristölupien tarkistuksiin ja päivityksiin.

 

Tarjoamme asiantuntijapalveluita mm.:

  • laitosten kuntoarviot, saneeraustarpeiden kartoitus ja saneeraussuunnittelu
  • puhdistusprosessien häiriötilojen analysointi ja prosessien tehostus
  • lietteen kierrätys ja hyötykäyttö, selvitykset, viranomaisluvat
  • hankintojen suunnittelu ja kilpailutus
  • teknologiavertailut
  • pilottikokeiden suunnittelu ja toteutus

Käyttökustannusten säästökartoitus

  • kemikaalien käytön optimointi
  • energiatehokkuus

Haja-asutusalueen vesi- ja jätevesijärjestelmät

 

Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita haja-asutusalueen vesien- ja jätevesien puhdistusjärjestelmien ja laitteiden suunnitteluun, hankintaan, asennukseen ja huoltoon.